1. Hotel Dum Praga
Hotel Dum - 3 Stelle - Braník, Podolí, Lhotka, Hodkovicky, Pankrác, Budejovická - Praga
Indirizzo:
Kutilova 3061, 143 00, Modrany
Zona hotel:
Braník, Podolí, Lhotka, Hodkovicky, Pankrác, Budejovická
Telefono:
(+42) 02 41 09 80 00
Fax:
(+42) 02 44 40 14 95
Sito web:
www.hotel-dum.cz

Altri alberghi