1. Hotel Aura Praga
Hotel Aura - 3 Stelle - Prosek, Ládví, Letnany - Praga
Indirizzo:
Kostelecka 819, 196 00, Cakovice
Zona hotel:
Prosek, Ládví, Letnany
Telefono:
(+42) 02 83 93 07 92
Fax:
(+42) 02 83 93 07 92

Altri alberghi