Restaurants in Prague

Barfly

 • Phone: 0222222141
 • Address: U Dobrenskych 3

Barock

 • Phone: 0222329221
 • Address: Parizska 24, Prague 1 - Josefov

Barracuda

 • Phone: 0271740599
 • Address: Krymska 2, Prague 10 - Vrsovice

Bazaar

 • Phone: 0257535050
 • Address: Nerudova 40, Prague 1 - Hradcany

Becher

 • Phone: 0224930405
 • Address: Masarykovo Nabrezi 38, Prague 1

Bella Napoli

 • Phone: 0222232933
 • Address: V Jame 8, Prague 1 - Nove Mesto

Belle Epoque

 • Phone: 0222321926
 • Address: Krizovnicka 8, Prague 1 - Mala Strana

Bellevue

Bellevue

 • Phone: 0222221438
 • Address: Vodickova 5/12, Prague 2 - Nove Mesto

Berounka

 • Phone: 024019156
 • Address: Baruncina 1861, Prague 4 - Modrany

Beseda

 • Phone: 0281961238
 • Address: Slavetinska 120, Prague 9 - Klanovice

Beseda Bonsai

 • Phone: 0222318101
 • Address: Vitkova 26, Prague 8 - Karlin

Prague