Bars in Prague

Mount Steak

 • Phone: 0257532652
 • Address: Josefska 1, Prague 1 - Mala Strana

Na Ruzku

 • Phone: 0284689384
 • Address: Zenklova 222, Prague 8 - Kobylisy

Netopyr

 • Address: Na Porici 8, Prague 1 - Nove Mesto

Norton

 • Phone: 0608975781
 • Address: Dusni 15, Prague 1 - Josefov

Nostress Gallery

 • Phone: 0222317007
 • Address: Dusni 10, Prague 1 - Stare Mesto

Novomestsky Pivovar

 • Phone: 0222232448
 • Address: Vodickova 20, Prague 1 - Nove Mesto

Ocean Drive

 • Phone: 0224819089
 • Address: V Kolkovne 7, Prague 1 - Stare Mesto

Olympi

 • Phone: 0251511080
 • Address: Vitezna 7, Prague 1 - Mala Strana

Olympik

 • Phone: 0266184853
 • Address: Sokolovska 138, Prague 8 - Karlin

Palac Kinskych

 • Phone: 0224810750
 • Address: Tynska Ulicka 606/3, Prague 1 - Stare Mesto

Papas

 • Phone: 0222222229
 • Address: Betlemske Nam 8, Prague 1 - Stare Mesto

Parnas

 • Phone: 0224239604
 • Address: Smetanovo Nabrezi 2/1012, Prague 1 - Nove Mesto

Prague